forkortningar.se

Topp 20 populära sökningar

Förkortning Betydelse Förklaring Kategori Språk
m meter - Allmänt Svenska
ffa Framför allt - Allmänt Svenska
Sv svenska skolämnet Utbildning/Skola Svenska
KK Konkurs - Allmänt Svenska
mm millimeter - Allmänt Svenska
cl centiliter - Vikt/Mått/Volym Svenska
s. k. så kallad (så kallat, så kallade) - Allmänt Svenska
tbx tillbaka Om man har sagt att man snart är tillbaka skriver man tbx Data/IT/Internet Svenska
TF Tillförordnad Den vanligaste orsaken till ett tillförordnande är att en vakans har uppstått, där en ordinarie befattningshavare ännu ej tillträtt. Också vid längre frånvaro p g a föräldraledighet eller annan tjänstledighet förekommer tillförordnande. Allmänt Svenska
vgd Vad gör du Används ofta i SMS eller i chatt på datorn. Slang/Chatt/SMS Svenska
mha med hjälp av med hjälp av Allmänt Svenska
pa Postadress - Allmänt Svenska
tbh tillbehör - Allmänt Svenska
ism i samband med - Allmänt Svenska
OF Odd Fellows Ett politiskt och religiöst obundet ordenssällskap som har sitt ursprung i 1700-talets England. Organisation Engelska
m.a.p. med avseende på - Allmänt Svenska
tkr tusen kronor - Allmänt Svenska
s sekund - Allmänt Svenska
vpl värnpliktig - Allmänt Svenska
o.s.a om svar anhålles Mottagaren av en inbjudan ombeds att svara om hon eller han avser att komma eller inte. Allmänt Svenska