forkortningar.se

Topp 20 populära sökningar

Förkortning Betydelse Förklaring Kategori Språk
ffa Framför allt - Allmänt Svenska
m meter - Allmänt Svenska
Sv svenska skolämnet Utbildning/Skola Svenska
tbx tillbaka Om man har sagt att man snart är tillbaka skriver man tbx Data/IT/Internet Svenska
KK Konkurs - Allmänt Svenska
pa Postadress - Allmänt Svenska
s. k. så kallad (så kallat, så kallade) - Allmänt Svenska
vgd Vad gör du Används ofta i SMS eller i chatt på datorn. Slang/Chatt/SMS Svenska
cl centiliter - Vikt/Mått/Volym Svenska
mm millimeter - Allmänt Svenska
ism i samband med - Allmänt Svenska
mha med hjälp av med hjälp av Allmänt Svenska
TF Tillförordnad Den vanligaste orsaken till ett tillförordnande är att en vakans har uppstått, där en ordinarie befattningshavare ännu ej tillträtt. Också vid längre frånvaro p g a föräldraledighet eller annan tjänstledighet förekommer tillförordnande. Allmänt Svenska
tbh tillbehör - Allmänt Svenska
vpl värnpliktig - Allmänt Svenska
m.a.p. med avseende på - Allmänt Svenska
tkr tusen kronor - Allmänt Svenska
OF Odd Fellows Ett politiskt och religiöst obundet ordenssällskap som har sitt ursprung i 1700-talets England. Organisation Engelska
var. variant - Allmänt Svenska
As Arsenik - Kemi Svenska