forkortningar.se

Topp 20 populära sökningar

Förkortning Betydelse Förklaring Kategori Språk
m meter - Allmänt Svenska
ffa Framför allt - Allmänt Svenska
Sv svenska skolämnet Utbildning/Skola Svenska
ism i samband med - Allmänt Svenska
vgd Vad gör du Används ofta i SMS eller i chatt på datorn. Slang/Chatt/SMS Svenska
KK Konkurs - Allmänt Svenska
mm millimeter - Allmänt Svenska
TF Tillförordnad Den vanligaste orsaken till ett tillförordnande är att en vakans har uppstått, där en ordinarie befattningshavare ännu ej tillträtt. Också vid längre frånvaro p g a föräldraledighet eller annan tjänstledighet förekommer tillförordnande. Allmänt Svenska
mha med hjälp av med hjälp av Allmänt Svenska
cl centiliter - Vikt/Mått/Volym Svenska
BB Barnbördshus Betecknar den avdelning på sjukhus där kvinnor som precis har förlösts kommer för att återhämta sig. BB är en del av kvinnokliniken (KK). - Svenska
m.a.p. med avseende på - Allmänt Svenska
tbx tillbaka Om man har sagt att man snart är tillbaka skriver man tbx Data/IT/Internet Svenska
pa Postadress - Allmänt Svenska
OF Odd Fellows Ett politiskt och religiöst obundet ordenssällskap som har sitt ursprung i 1700-talets England. Organisation Engelska
tbh tillbehör - Allmänt Svenska
tkr tusen kronor - Allmänt Svenska
SBS Skit Bakom Styret (eller Spakarna) Datorproblem som beror på användarens handhavande eller kunskapsbrist och inte på datorns hårdvara eller mjukvara. Slang/Chatt/SMS Svenska
RR Regeringsrätten - Juridik Svenska
v vice (i titlar) - Allmänt Svenska