forkortningar.se

Topp 20 populära sökningar

Förkortning Betydelse Förklaring Kategori Språk
rss Really Simple Syndication En slags prenumeration på hemsidor, bland annat av nyhetssidor och webbloggar. Data/IT/Internet Engelska
m meter - Allmänt Svenska
ffa Framför allt - Allmänt Svenska
cl centiliter - Vikt/Mått/Volym Svenska
Sv svenska skolämnet Utbildning/Skola Svenska
KK Konkurs - Allmänt Svenska
ev. eventuell(-a, -t) - Allmänt Svenska
TF Tillförordnad Den vanligaste orsaken till ett tillförordnande är att en vakans har uppstått, där en ordinarie befattningshavare ännu ej tillträtt. Också vid längre frånvaro p g a föräldraledighet eller annan tjänstledighet förekommer tillförordnande. Allmänt Svenska
tkr tusen kronor - Allmänt Svenska
dgr dagar - Allmänt Svenska
vgd Vad gör du Används ofta i SMS eller i chatt på datorn. Slang/Chatt/SMS Svenska
fr. (ny)fransk(-t, -a), (ny)franska - Allmänt Svenska
m.m. Med mera - Allmänt Svenska
g gram - Allmän Svenska
Sv. Sverige - Geografi/Platser Svenska
mm millimeter - Allmänt Svenska
lgh Lägenhet - Allmänt Svenska
f.k. för kännedom - Allmänt Svenska
OK Oikeuskanslerinvirasto Justitiekanslersämbetet, JKÄ Organisation Finska
v vice (i titlar) - Allmänt Svenska