forkortningar.se

Topp 20 populära sökningar

Förkortning Betydelse Förklaring Kategori Språk
ffa Framför allt - Allmänt Svenska
m meter - Allmänt Svenska
Sv svenska skolämnet Utbildning/Skola Svenska
cl centiliter - Vikt/Mått/Volym Svenska
vgd Vad gör du Används ofta i SMS eller i chatt på datorn. Slang/Chatt/SMS Svenska
ev. eventuell(-a, -t) - Allmänt Svenska
mha med hjälp av med hjälp av Allmänt Svenska
tkr tusen kronor - Allmänt Svenska
gg gång - Allmän Svenska
KK Konkurs - Allmänt Svenska
s sekund - Allmänt Svenska
TF Tillförordnad Den vanligaste orsaken till ett tillförordnande är att en vakans har uppstått, där en ordinarie befattningshavare ännu ej tillträtt. Också vid längre frånvaro p g a föräldraledighet eller annan tjänstledighet förekommer tillförordnande. Allmänt Svenska
BB Barnbördshus Betecknar den avdelning på sjukhus där kvinnor som precis har förlösts kommer för att återhämta sig. BB är en del av kvinnokliniken (KK). - Svenska
m.a.p. med avseende på - Allmänt Svenska
o.s.a om svar anhålles Mottagaren av en inbjudan ombeds att svara om hon eller han avser att komma eller inte. Allmänt Svenska
f.k. för kännedom - Allmänt Svenska
h timme - Allmänt Svenska
ST Statsvetenskaplig tidskrift för politik, statistik, ekonomi - Juridik Svenska
Sv. Sverige - Geografi/Platser Svenska
pa Postadress - Allmänt Svenska